• Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • Proizvodnja rezane građe i gotovih proizvoda

 • Građevinska oplata
  Multipleks ploča
  Multipleks lajsne
  Rezana građa
  Latofleks lajsne


  Fabrika furnira i furnirskih ploča, kapaciteta preko 3.000 m³ raznovrsnog asortimana proizvoda. Proizvodnja je bazirana na ljuštenom furniru od blago parene najkvalitetnije bukove sirovine koja se obezbjeđuje iz vlastitog šumarstva i nabavkom sa šireg područija sjeverno-istočnog dijela Crne Gore. Proizvodni program fabrike čine: furnirske ploče, multiplex ploče, elementi na bazi multiplex ploča i latoflex ploče.